Κουνιστά Χαμηλή Βάση (Νέα)

KT01001G Frenzy Biker
KT01180G Cavallo West
KT01193G Duck Duck