Αναρρίχηση

157.098 Τοίχος Αναρρίχηση
CH-5011 Αναρρίχηση CH-5011
CH-5012 Αναρρίχηση CH-5012
CH-5013 Αναρρίχηση CH-5013